Te hira tangata ki Waikato, ki Raukawa ki Maniapoto, ki Hauraki